PROČ JE DŮLEŽITÁ SPRÁVNÁ VÝŽIVA PRO SPORTOVCE, AŤ UŽ ZAČÁTEČNÍKY NEBO PROFESIONÁLY?

  1. Okamžitý výkon (až 30%)
  2. Kvalita regenerace (až 70%)
  3. Minimalizace zranění + rekonvalescence
  4. Opakovaný výkon (v průběhu dne i druhý den)
  5. Dlouhověkost kariéry


Především lidé věnující se sportu by měli dbát na správně sestavený stravovací plán obsahujíci veškeré potřebné nutrienty a taky potřebnou hydrataci.

Hydratace, dostatek energie a rychlá regenerace jsou důležité pro všechny druhy sportů. Ať jste začátečníkem nebo profesionálem.

Profesionální sportovec je vystaven mnohem většímu riziku onemocnění nebo zranění, protože je systematicky přetěžován.

Chcete - li dosáhnout vyjímečné výkonnosti, jsou pro Vás rozhodující dva faktory: energie a hydratace. Ztráta již méně než 2% tekutin během cvičení nebo lehká dehydratace mohou významně negativně ovlivnit nebo poškodit výkonnost organismu - proto pro vyjímečnou výkonnost jen samotná voda nestačí.

Sportovci

V našem centru se věnujeme spolupráci se sportovci věnujícími se jakémukoliv sportu, kteří díky naší podpoře, informacím, poskytnutému vzdělání a hlavně individuálně sestavenému nutričnímu plánu přesně podle potřeb dané sportovní aktivity a požadavků klienta, dosahují stále lepších výsledků a výkonů!


Pro sestavení osobního nutričního plánu se k nám objednejte na výživovou konzultaci spojenou s detailní hloubkovou analýzou těla speciálním lékařským přístrojem TANITA!